Inschrijvingen

Info

Vanaf dit seizoen,2019-2020, stroomlijnen we de inschrijvingsprocedure en zullen alle betalingsuitnodigingen voor het nieuwe seizoen verstuurd worden eind september. Als je vorig jaar op een later moment dan september inschreef, hoef je uiteraard niet het volledige bedrag te betalen voor het komende seizoen. Hiervoor passen we een evenredige correctie toe die we bij de betalingsuitnodiging zullen communiceren.

Voor nieuwe leden jonger dan 14 jaar worden de inschrijvingsmomenten ook vereenvoudigd: zij kunnen vanaf nu ofwel in september/oktober aansluiten ofwel in januari/februari. Nieuwe leden ouder dan 14 jaar kunnen nog steeds doorheen het jaar aansluiten

Lidgeld

 jaarlijkse lidgeld kenshikan karate lochristi 160   euro
 jaarlijkse verzekeringspremie (*) 20  euro
 totaal te betallen  180  euro
 (*) de premie wordt door onze vereniging door gestort aan de Vlaamse Karate Federatie. De premie is verplicht.    

Leden uit hetzelfde gezin hebben recht op een korting van 25% voor het tweede lid, 50% voor het derde en volgende (in sequentie van aansluitingsdatum) lid. De korting is geldig op het jaarlijkse lidgeld (niet op de jaarlijkse verzekering).Noteer dat kledij niet is inbegrepen in het lidgeld.

Lidgelden zijn onafhankelijk van het aantal trainingen dat U als lid wil bijwonen, en zijn geldig voor een volledig jaar.

Gelieve bij Uw ziekenfonds te informeren naar eventuele mogelijkheden om te genieten van een premie naar aanleiding van Uw lidmaatschap bij een sportvereniging.Betalingen dienen te gebeuren per overschrijving op de rekening van Kenshikan Lochristi BE27 2900 4233 6073, met in de vrije mededeling: “lidgeld 2019-2020; naam en voornaam “van het lid.

Stappenplan aansluiting

STAP1.
U kan vrijblijvend deelnemen aan een drietal trainingen, geheel gratis.
Wel graag vooraf aankondigen aan de hoofdtrainer. U hoeft nog geen speciale kledij of bescherming aan te schaffen.Deze initiatie is vooral bedoeld om ‘de praktijk’ te(be)proeven: welke fysieke basisinspanningen (vooruit, achteruit en zijwaarts lopen,hinkend op één been lopen, pompen, sit-up, …) welke basistechnieken (arm- enhandtechnieken, been- en voettechnieken, ademhalingsoefeningen, valtechnieken, …)worden beoefend? Op deze wijze kan U opbouwend een oordeel vormen of karate-do al danniet Uw sport wordt.

STAP2.
U vult het aansluitingsformulier in,klik hier.

STAP3.
U schaft de nodige kledij aan. Wij verwijzen graag naar http://www.martialsport.com te Antwerpen
en http://www.matsuru-wilsport.be.of Decathlon voor een begin pak.Een gepaste kledij veronderstelt – althans in een beginnende fase – enkel een volledig witte kimono (jas + lange broek + gordel). Andere kledij (mondbescherming, handschoenen, …)zijn voor een meer gevorderd stadium. Meer informatie over kledij te bekomen via een van onze trainers.

STAP4.
U ontvangt een uitnodiging tot het betalen van het jaarlijkse lidgeld, met 
algemene informatie omtrent de club (contactpersonen, evenementen, kalender trainingen, …). Bij ontvanst van Uw betaling stort de club nagenoeg onmiddellijk 20EUR verzekeringspremie (waarborgen LO en BA) door naar de Vlaamse Karate Federatie.

STAP5.
U krijgt na een aantal weken een VKF vergunningsboekje. Dit boekje is meteen 
het bewijs dat U door de club bent aangesloten bij de Vlaamse Karate Federatie. Het boekje wordt tijdens Uw karate-do loopbaan aangevuld met deelgenomen activiteiten,behaalde graden etc …

JoomSpirit