Lidgeld

normaal tarief

 • voor de 1ste lid van het gezin 160 euro + 20 euro verzekering = 180 euro
 • voor de 2 de lid  van het gezin 120 euro + 20 euro verzekering = 140 euro
 • vanaf de 3 de lid van het gezin 80 euro + 20 euro verzekering = 100 euro


tarief seizoen 2020-2021

 • voor de 1ste lid van het gezin 120 euro + 20 euro verzekering = 140 euro
 • voor de 2 de lid  van het gezin 90 euro + 20 euro verzekering = 110 euro
 • vanaf de 3 de lid van het gezin 60 euro + 20 euro verzekering = 80 euro

Lidgelden zijn onafhankelijk van het aantal trainingen dat U als lid wil bijwonen, en zijn geldig voor een volledig jaar.Leden uit hetzelfde gezin hebben recht op een korting van 25% voor het tweede lid, 50% voor het derde en volgende (in sequentie van aansluitingsdatum) lid.
De korting is geldig op het jaarlijkse lidgeld (niet op de jaarlijkse verzekering).Noteer dat kledij niet is inbegrepen in het lidgeld.

Op het lidgeld zal er een korting van 25% komen. Deze korting is enkel geldig voor het seizoen 2020-2021.Deze korting is niet geldig op de verzekeringsbijdrage.
Dit wegens het onzekerheid van beschikbare lessen door Covid-19

Gelieve bij Uw ziekenfonds te informeren naar eventuele mogelijkheden om te genieten van een premie naar aanleiding van Uw lidmaatschap bij een sportvereniging.

Stappenplan aansluiting

 • STAP 1. 
  U kan vrijblijvend deelnemen aan een drietal trainingen, geheel gratis. U hoeft nog geen speciale kledij of bescherming aan te schaffen.Deze initiatie is vooral bedoeld om ‘de praktijk’ te(be)proeven: welke fysieke basisinspanningen (vooruit, achteruit en zijwaarts lopen,hinkend op één been lopen, pompen, sit-up, …) welke basistechnieken (arm- en handtechnieken, been- en voettechnieken, ademhalingsoefeningen, valtechnieken, …)worden beoefend? Op deze wijze kan U opbouwend een oordeel vormen of karate-do al dan niet Uw sport wordt.

  wegen covid-19 kunnen onze trainigsuren veranderen. neem hier voor een kijkje naar "waar" voor meer info over de trainingsuren en regelement rond covid-19 of "kalender" voor meer info over welke dagen en waar de trainingen door gaan.


 • STAP 2. 
  U vult het aansluitingsformulier in

 • STAP 3. 
  U schaft de nodige kledij aan. Wij verwijzen graag naar wilsport of decathlon voor een begin pak. Een gepaste kledij veronderstelt – althans in een beginnende fase – enkel een volledig witte kimono (jas + lange broek + gordel). Andere kledij (mondbescherming, handschoenen, …)zijn voor een meer gevorderd stadium. Meer informatie over kledij te bekomen via een van onze trainers.


 • STAP 4. 
  U ontvangt een uitnodiging tot het betalen van het jaarlijkse lidgeld, met algemene informatie omtrent de club (contactpersonen, evenementen, kalender trainingen, …). Bij ontvangst van Uw betaling stort de club nagenoeg onmiddellijk 20 EUR verzekeringspremie (waarborgen LO en BA) door naar de Vlaamse Karate Federatie.


 • STAP 5. 
  U krijgt na een aantal weken een VKF vergunning boekje. Dit boekje is meteen het bewijs dat U door de club bent aangesloten bij de Vlaamse Karate Federatie. Het boekje wordt tijdens Uw karate-do loopbaan aangevuld met deelgenomen activiteiten,behaalde graden etc 
JoomSpirit