Inschrijvingen

Stappenplan aansluiting


STAP1. U kan vrijblijvend deelnemen aan een drietal trainingen, geheel gratis. Wel
graag vooraf aankondigen aan de hoofdtrainer. U hoeft nog geen speciale kledij of
bescherming aan te schaffen. Deze initiatie is vooral bedoeld om ‘de praktijk’ te
(be)proeven: welke fysieke basisinspanningen (vooruit, achteruit en zijwaarts lopen,
hinkend op één been lopen, pompen, sit-up, …) welke basistechnieken (arm- en
handtechnieken, been- en voettechnieken, ademhalingsoefeningen, valtechnieken, …)
worden beoefend? Op deze wijze kan U opbouwend een oordeel vormen of karate-do al dan
niet Uw sport wordt.


STAP2. U vult het aansluitingsformulier,klik hier.

 


STAP3. U schaft de nodige kledij aan. Wij verwijzen graag naar http://www.martialsport.
com te Antwerpen en http://www.matsuru-wilsport.be te Overmere.of Decathlon voor een begin pak. Een gepaste
kledij veronderstelt – althans in een beginnende fase – enkel een volledig witte
kimono (jas + lange broek + gordel). Andere kledij (mondbescherming, handschoenen, …)
zijn voor een meer gevorderd stadium. Meer informatie over kledij te bekomen via de
hoofdtrainer.


STAP4. U ontvangt een uitnodiging tot het betalen van het jaarlijkse lidgeld, met
algemene informatie omtrent de club (contactpersonen, evenementen, kalender
trainingen, …). Bij ontvanst van Uw betaling stort de club nagenoeg onmiddellijk 30
EUR verzekeringspremie (waarborgen LO en BA) door naar de Vlaamse Karate Federatie.


STAP5. U krijgt na een aantal weken een VKF vergunningsboekje. Dit boekje is meteen
het bewijs dat U door de club bent aangesloten bij de Vlaamse Karate Federatie. Het
boekje wordt tijdens Uw karate-do loopbaan aangevuld met deelgenomen activiteiten,
behaalde graden etc …

JoomSpirit