Kenshikan Karate Lochristi heeft de verbintenis aangegaan om samen met Karate Vlaanderen de gedragscode en karatecode te volgen en het integriteitscharter ondertekend

Kenshikan Karate Lochristi is een club met aandacht voor gezond en ethisch sporten zoals uitgewerkt werd in het integriteitsbeleid van de Karate Vlaanderen in samenwerking met de Gezond-en Ethische commissie.


Met het aanbrengen van gedragscodes willen we een algemeen engagement aangaan en continu aandacht geven aan het gezond sportklimaat in de club.
Kenshikan Karate Lochristi zal erop toezien dat de volgende gedragsregels worden toegepast door hun verschillende doelgroepen en dat de lichamelijke, geestelijke, sociale en seksuele integriteit van de sporter gerespecteerd wordt.


Regels – reglementen en de gedrags- en ethische Code ter bevordering van veiligheid, gezondheid en welbevinden van de Karate Vlaanderen vzw zijn gekend en worden gerespecteerd.

JoomSpirit