Lidgeld

normaal tarief
voor de 1ste lid van het gezin 160 euro + 20 euro verzekering = 180 euro
voor de 2 de lid van het gezin 120 euro + 20 euro verzekering = 140 euro
vanaf de 3 de lid van het gezin 80 euro + 20 euro verzekering = 100 euro

tarief leden 2020-2021
voor de 1ste lid van het gezin 126 euro + 20 euro verzekering = 146 euro
voor de 2 de lid van het gezin 98 euro + 20 euro verzekering = 118 euro
vanaf de 3 de lid van het gezin 70 euro + 20 euro verzekering = 90 euro

Leden die zicht vorige seizoen (2020-2021) hebben ingeschreven genieten deze seizoen (2021-2022) van een korting van 30% op het lidgeld, niet op de verzekering.

Lidgelden zijn onafhankelijk van het aantal trainingen dat u als lid wil bijwonen, en zijn geldig voor een volledig jaar.Leden uit hetzelfde gezin hebben recht op een korting van 25% voor het tweede lid, 50% voor het derde en volgende (in sequentie van aansluitingsdatum) lid.
De korting is geldig op het jaarlijkse lidgeld (niet op de jaarlijkse verzekering).Noteer dat kledij niet is inbegrepen in het lidgeld.
Gelieve bij Uw ziekenfonds te informeren naar eventuele mogelijkheden om te genieten van een premie naar aanleiding van Uw lidmaatschap bij een sportvereniging.

Stappenplan aansluiting

 • STAP 1. 
  U kan vrijblijvend deelnemen aan een drietal trainingen, geheel gratis. U hoeft nog geen speciale kledij of bescherming aan te schaffen.Deze initiatie is vooral bedoeld om ‘de praktijk’ te(be)proeven: welke fysieke basisinspanningen (vooruit, achteruit en zijwaarts lopen,hinkend op één been lopen, pompen, sit-up, …) welke basistechnieken (arm- en handtechnieken, been- en voettechnieken, ademhalingsoefeningen, valtechnieken, …)worden beoefend? Op deze wijze kan U opbouwend een oordeel vormen of karate-do al dan niet Uw sport wordt. voor meer info over onze trainings uren en dadums klik hier


 • STAP 2. 
  U vult het aansluitingsformulier in

 • STAP 3. 
  U schaft de nodige kledij aan. Wij verwijzen graag naar wilsport of decathlon voor een begin pak. Een gepaste kledij veronderstelt – althans in een beginnende fase – enkel een volledig witte kimono (jas + lange broek + gordel). Andere kledij (mondbescherming, handschoenen, …)zijn voor een meer gevorderd stadium. Meer informatie over kledij te bekomen via een van onze trainers.


 • STAP 4. 
  U ontvangt een uitnodiging tot het betalen van het jaarlijkse lidgeld, met algemene informatie omtrent de club (contactpersonen, evenementen, kalender trainingen, …). Bij ontvangst van Uw betaling stort de club nagenoeg onmiddellijk 20 EUR verzekeringspremie (waarborgen LO en BA) door naar de Vlaamse Karate Federatie.


 • STAP 5. 
  U krijgt na een aantal weken een VKF vergunning boekje. Dit boekje is meteen het bewijs dat U door de club bent aangesloten bij de Vlaamse Karate Federatie. Het boekje wordt tijdens Uw karate-do loopbaan aangevuld met deelgenomen activiteiten,behaalde graden etc 
JoomSpirit